Apan Anders!

Apan Anders slutade 31.12.2020

Efter att jag sedan 1994 gjort över 3500 Apan Anders-konserter – överlägset flest föreställningar för barnpublik i Finland – 7 barnskivor och TV-konserter har jag övergått till att helt jobba som kreativ chef på Teater Barnens Estrad och till att driva bolagen Big Drama! Oy Ab – som producerar teaterföreställningar och turnéer – och AG Stage – som jobbar med uthyrning av scenteknik.

Tack till alla tusentals och åter tusentals barn – och vuxna – som gjorde Apan Anders till det bästa jobbet under så många år!

Apan Anders 27.1.2015