Hör gärna av Er!

Anders och Pia Anders Grönroos
artist & producent – artisti ja tuottaja
anders@estrad.fi
i Finland-Suomessa 0400-531770
övr. +358 400 531770

Pia Lindén-Lamoureux
producent – tuottaja
pia@estrad.fi
i Finland-Suomessa 0400-729123
övr. +358 400 729123

Postadress:
Barnens Estrad
PB 177
20101 Åbo

 

Besöksadresser:
Kontor: Kaskisgatan 11, Åbo
Repetition & lager: Hagsgatan 7, Åbo